Göteborg Panel 2 - Birth of Gothenburg

Chaidh Göteborg a chur air bhonn ann an 1621. Cho-dhùin an Rìgh Gustavus Adolphus II gum biodh am baile air a riaghladh le dusan comhairliche. Bha an àrd-chomhairle air a dhèanamh suas de 4 Suainich, 3 Gearmailtich, 2 Albannach agus 2 Dhuitseach. Bha na Gearmailtich air am faicinn mar dhaoine a bha math air eagrachadh, na h-Albannaich mar iomairtichean agus na Duitsich airson an sgilean mar phlanairean baile agus eòlas air siostaman canàil.